Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Βούλγαρη 73, Τ.Κ. 54249

Θεσσαλονίκη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 5:00 μ.μ. έως 9:30 μ.μ.

Τηλέφωνο: (+30) 2310 427 642

email: kesmeth.thess@gmail.com