"Αποτελούμε μέρη ενός διασυνδεδεμένου όλου..." Gregory Bateson