"Αποτελούμε μέρη ενός διασυνδεδεμένου όλου..." Gregory Bateson

Υπηρεσία Συμβουλευτικής με συμβολικό κόστος, στη Θεσσαλονίκη

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής παρέχονται στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική και τις αναλαμβάνουν οι ειδικευόμενοι/ες ψυχοθεραπευτές/τριες