Βάσω Παναγιώτου

Η Βάσω Παναγιώτου είναι ψυχολόγος και συστημική ψυχοθεραπεύτρια.

Παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής στο Κε.Σ.Με.Θ. Θεσσαλονίκης.

Σπούδασε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ειδική Αγωγή με τίτλο
«Εκπαίδευση και Αναπηρίες. Οι συναισθηματικές δυναμικές» του Πανεπιστημίου της Ρώμης Tor Vergata.

Ειδικεύτηκε στη Συστημική Θεραπεία και Συμβουλευτική, ολοκληρώνοντας το τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Κε.Σ.Με.Θ.Θ. – Κέντρο Συστημικής Μελέτης και Θεραπείας Θεσσαλονίκης, με υπεύθυνο τον Σταύρο Γκουγκουσκίδη, κλινικό ψυχολόγο και συστημικό ψυχοθεραπευτή.

Παρέχει υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής.

Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με την ιδιότητα αυτή έχει εργασθεί την περίοδο 2016- 2020 σε σειρά φορέων παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας.

Απασχολήθηκε εθελοντικά σε κοινωνικές οργανώσεις, σε προγράμματα μέριμνας για μειονοτικές ομάδες καθώς και προγράμματα χαρτογράφησης των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών των ως άνω πληθυσμών.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε σειρά συνεδρίων, μεταξύ άλλων:
• «Ηλικιωμένοι και γλωσσικές ικανότητες»
• «Η κακοποίηση γυναικών στο πλαίσιο συναισθηματικής σχέσης»
• «Κέντρο Ημέρας “Κ.Η.Π.Ο.Σ.”: 3 Χρόνια Λειτουργίας στο Βόλο.

Διαθέτει Επάρκεια Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

Είναι κάτοχος της υπ’ αριθμ. 217197/5427 άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.

Είναι τακτικό μέλος μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.).