Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στην Αθήνα.

Το Κε.Σ.Με.Θ.Θ. ανακοινώνει την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στην Αθήνα.