Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική.

Το Κε.Σ.Με.Θ.Θ. ξεκινά καινούργιο τετραετή κύκλο εκπαίδευσης το φθινόπωρο κάθε έτους.