Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική.

Έναρξη νέου κύκλου εκπαίδευσης στις 20 Οκτωβρίου 2018!