Έναρξη νέου κύκλου Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική (Οκτώβριος 2017)

Το Κε.Σ.Με.Θ.Θ. ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2017.