Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης

…μέσω της χρήσης του Γενεογράμματος!

Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο «Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο εκτός από την αλλαγή». Η πορεία της ζωής ενός ανθρώπου εμπεριέχει συνεχή αλλαγή και εξέλιξη. Δεν μπορούμε να είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν χθες, μπορούμε, όμως να αποφασίσουμε αυτό που θέλουμε να είμαστε σήμερα.