DIPLOMA IN SYSTEMIC APPLIED COACHING

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Coaching μέσα από το πρίσμα της Συστημικής Οπτικής.

Το Diploma in Systemic Applied Coaching είναι ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης που απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίων και Κολλεγίων, στελέχη επιχειρήσεων με ανάλογη προϋπηρεσία, ή/και εργαζόμενους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στη θεωρία και τις επαγγελματικές πρακτικές του Συστημικού Coaching. Ενδιαφερόμενοι/ες που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται κατά περίπτωση.

Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν βιωματικά στο coaching και θα έρθουν σε επαφή με το θεωρητικό υπόβαθρο της εφαρμογής του σε ιδιώτες, επαγγελματίες, στελέχη, ομάδες οργανισμούς και επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε  ένα δια ζώσης εισαγωγικό  διήμερο και σε  υποχρεωτικές διαδικτυακές συναντήσεις  για οχτώ μήνες. Κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται δύο πεντάωρες διαλέξεις σε εργάσιμες ημέρες και μία δίωρη βιντεοσκοπημένη διάλεξη. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα δια ζώσης διήμερο πρακτικής άσκησης και εποπτείας 16 ωρών. Συνολική διάρκεια του προγράμματος 128 ώρες .

Το πρόγραμμα είναι στο μεγαλύτερό του μέρος βιωματικό και συνδυάζει την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης  με την άσκησή τους στην εφαρμογή των θεωριών και των μοντέλων του coaching μέσω ομαδικών διαδικασιών, role-playings, peer to peer εξάσκησης και θεωρητικής κατάρτισης στα πιο σύγχρονα και επίκαιρα μοντέλα του coaching.

Περιεχόμενο Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα Diploma in Systemic Applied Coaching έχει στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου επαγγελματικής γνώσης στο Coaching μέσα από το πρίσμα της Συστημικής Οπτικής. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών θεωριών και προσεγγίσεων που αφορούν το Life, το Business και το Career Coaching. καθώςκαι τη διαχείριση/ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Οι εκπαιδευόμενοι/ες έρχονται σε επαφή θεωρητικά και πρακτικά με μια πληθώρα εξελιγμένων Coaching εργαλείων, τεχνικών, μοντέλων και σημαντικών δεξιοτήτων στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στο Coaching και αναδεικνύει τη σημασία της  σύζευξης της Συστημικής πρακτικής με τις πρακτικές του Coaching. Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντική επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη στον/στην Coach σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές  ενώ η πρακτική άσκηση κατά τη διάρκειά του, παρέχει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες την ευκαιρία να ασκηθούν σε πρακτικό επίπεδο σε όλο το εύρος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτείται Ακαδημαϊκός Τίτλος Σπουδών από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κολλέγια που συνεργάζονται με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού ή του εσωτερικού στους τομείς των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Διοίκησης επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού, σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία, καθώς και καλή γνώση αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αποστέλλουν βιογραφικό και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη. Η προσωπική συνέντευξη διερευνά το κίνητρο για συμμετοχή σε βιωματική ομάδα, τη δέσμευση στους κανόνες της, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε υποψηφίου/ας και την αποσαφήνιση των αμοιβαίων υποχρεώσεων της εκπαίδευσης.

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφέρει τη δυνατότητα στους/στις απόφοιτους/ες να πιστοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα, ενδεικτικά κατά AC (Association for Coaching) Foundation Coach/ Foundation Executive Coach, Coach/ Executive Coach, Professional Coach/ Professional Executive Coach, Master Coach/ Master Executive Coach, εξασφαλίζοντας τις ώρες coach training και των τεσσάρων επιπέδων. Στη συνέχεια ο υποψήφιος καλείται  να συμπληρώσει τις υπόλοιπες απαιτούμενες ώρες άσκησης και εποπτείας αντίστοιχα για το κάθε επίπεδο. https://cdn.ymaws.com/www.associationforcoaching.com/resource/resmgr/accreditation/coach_accreditation/ac_coach_accreditation_overv.pdf

Εκπαιδευτές

Σταύρος Καρπουχτσής

Τάσος Ζήσης

Ιωάννα Κοκολαντωνάκη

Ιουλία Λαγιώτη

Λένα Διαμαντή

Eποπτεία του προγράμματος: Σταύρος Γκουγκουσκίδης

Πρακτική Άσκηση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται η παρουσία και ενεργητική συμμετοχή σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάθεση 4 ηχογραφημένων συνεδριών με αναστοχασμό, η υλοποίηση 40 ωρών πρακτικής άσκησης και η συμπλήρωση των 10 προσφερόμενων ωρών εποπτείας από το πρόγραμμα, η παρουσίαση μελέτης περίπτωσης-περιστατικού και η κατάθεση διπλωματικής εργασίας.

Έναρξη: To πρόγραμμα ξεκινάει κάθε Οκτώβριο εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.

Για τη συμμετοχή σας, μπορείτε να στείλτε ένα αναλυτικό βιογραφικό στο email: kesmeth.thess@gmail.com

Για Περισσότερες Πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο: +30 2310 427642 κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.