Εκπαίδευση στο Συστημικό Coaching, στη Θεσσαλονίκη

Το Κε.Σ.Με.Θ.Θ. ανακοινώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στη θεωρία και τις πρακτικές του Coaching!

Έναρξη: Ιανουάριος 2020!

Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στη Θεσσαλονίκη

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association.

Έναρξη τμήματος: κάθε Οκτώβριο!

Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στην Αθήνα.

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association.

Έναρξη τμήματος: Κάθε Οκτώβριο!

Υπηρεσία Δωρεάν Συμβουλευτικής στη Θεσσαλονίκη

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής παρέχονται στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική και τις αναλαμβάνουν οι ειδικευόμενοι/ες ψυχοθεραπευτές/τριες