Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στη Θεσσαλονίκη

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association.

Έναρξη νέου κύκλου εκπαίδευσης: 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2019!

Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στην Αθήνα.

Το Κε.Σ.Με.Θ.Θ. ανακοινώνει την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στην Αθήνα.

Υπηρεσία Συμβουλευτικής με συμβολικό κόστος, στη Θεσσαλονίκη

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής παρέχονται στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική και τις αναλαμβάνουν οι ειδικευόμενοι/ες ψυχοθεραπευτές/τριες