Εκπαίδευση στο Συστημικό Coaching, στη Θεσσαλονίκη

Το Κε.Σ.Με.Θ.Θ. ανακοινώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στη θεωρία και τις πρακτικές του Coaching!

Έναρξη: Ιανουάριος 2020!

Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στη Θεσσαλονίκη

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association.

Έναρξη τμήματος: κάθε Οκτώβριο!

Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στην Αθήνα.

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association.

Έναρξη τμήματος: Κάθε Οκτώβριο!

Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης

…μέσω της χρήσης του Γενεογράμματος!

Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο «Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο εκτός από την αλλαγή». Η πορεία της ζωής ενός ανθρώπου εμπεριέχει συνεχή αλλαγή και εξέλιξη. Δεν μπορούμε να είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν χθες, μπορούμε, όμως να αποφασίσουμε αυτό που θέλουμε να είμαστε σήμερα.