Πώς έφτασα έως εδώ και πού πάω;

Συστημικό βιωματικό σεμινάριο για φοιτητές/τριες

Η συστημική οπτική επιλέγει να βλέπει τον άνθρωπο ως ένα στοχοκατευθυνόμενο ον. Ως ένα ζωντανό σύστημα που τις επιλογές που κάνει κάθε στιγμή τις καθορίζουν οι στόχοι που θέλει να πετύχει. Το παρελθόν μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που δρα, αλλά το τι επιλογές θα κάνει καθορίζεται από το μέλλον!

Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στη Θεσσαλονίκη

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association.

Έναρξη Προγράμματος: κάθε Οκτώβριο! 

Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στην Αθήνα.

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association.

Έναρξη Προγράμματος: κάθε Οκτώβριο!