Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στη Θεσσαλονίκη

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association.

Έναρξη νέου κύκλου εκπαίδευσης: 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2019!

Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στην Αθήνα.

Το Κε.Σ.Με.Θ.Θ. ανακοινώνει την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στην Αθήνα.