Ανάπτυξη συστημικών δεξιοτήτων

Σεμινάριο για συστημικούς/ές εκπαιδευτές/τριες και όσους/ες επιθυμούν να γίνουν εκπαιδευτές/τριες.

Διαδικτυακό Σεμινάριο με τον Τάσο Ζήση.

Έναρξη: Τρίτη 10/10/23

“Ο προσανατολισμός στις δεξιότητες αποτελεί ένα από τα σημαντικά μέτρα και σταθμά για την εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία και Συμβουλευτική. Πώς όμως αναπτύσσεται μια εν γένει συστημική αντίληψη και μια συστημικά προσανατολισμένη στάση; Πώς γίνεται κάποιος/α καλός/ή θεραπευτής/τρια, καλός/ή σύμβουλος;

Στο σεμινάριο αυτό θα μας απασχολήσει η ενίσχυση ενός προσανατολισμού στις δεξιότητες στα πλαίσια της συστημικής εκπαίδευσης. Με βάση την εμπειρία μου ως εκπαιδευτής στη Συστημική Θεραπεία και Συμβουλευτική θα διατυπώσω διάφορες σκέψεις που αφορούν τις συστημικές δεξιότητες, αλλά και τη συστημική διδακτική και μεθοδολογία. Θα παρουσιάσω υποδειγματικά μια μορφή με την οποία μπορούν να περιγραφούν οι μαθησιακές και μορφωτικές διαδικασίες για τη συστημική σκέψη και δράση καθώς και το πώς θα γίνουν οι συστημικοί/ές σύμβουλοι και θεραπευτές/τριες στην πορεία του χρόνου ειδικοί/ές για τη δράση τους.

Πρόκειται για μια θεμελιακή δουλειά που γίνεται, από όσο ξέρω, για πρώτη φορά στη χώρα μας.” Τάσος Ζήσης.

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Πρόκειται για ένα ongoing σεμινάριο που θα πραγματοποιείται σε ετήσιους κύκλους, με συχνότητα μία φορά το μήνα, απόγευμα Τρίτης 18:00 – 21:00. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2023-2024: 10/10, 7/11, 5/12, 9/1, 6/2, 5/3, 9/4, 21/5 και 18/6.

ΧΩΡΟΣ: Οι συναντήσεις θα γίνονται αποκλειστικά διαδικτυακά.

Υπεύθυνος Σεμιναρίου: Τάσος Ζήσης

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Το σεμινάριο απευθύνεται σε συστημικούς/ές θεραπευτές/τριες που ενδιαφέρονται να γίνουν εκπαιδευτές/τριες και σε συστημικούς/ές εκπαιδευτές/τριες.

Για τη συμμετοχή σας: μπορείτε να στείλετε ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και την βεβαίωση ολοκλήρωσης της συστημικής εκπαίδευσής σας στο kesmeth.thess@gmail.com

Περισσότερες Πληροφορίες, στο email και στα τηλέφωνα 2106455962 και 2310427642.