Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπευτική συνάντηση με ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Θεματικές Σεξουαλικού Προσανατολισμού Ταυτότητας και Έκφρασης Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου στην Ψυχοθεραπευτική Πρακτική

Διά ζώσης (στην Αθήνα) και διαδικτυακή συμμετοχή.

Έναρξη: Δευτέρα 9/10/23

Η συνεργασία με ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα στη θεραπευτική συνάντηση αποτελεί μια πρόσκληση στις/ους/τα ψυχοθεραπεύτριες/τές/τά να χρησιμοποιήσουν πέραν των θεραπευτικών τους πρακτικών και μια σειρά δεξιοτήτων που δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον. Είναι σημαντικό για όσες/ους/α εργαζόμαστε ψυχοθεραπευτικά να κατέχουμε τις γνώσεις εκείνες που θα μας επιτρέψουν να ακούμε τις αφηγήσεις των προσώπων με τρόπο απρόσκοπτο. Πιο συγκεκριμένα, έχει σημασία να μιλάμε κοινή γλώσσα σε ό, τι αφορά την ορολογία, τις ταυτότητες και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ώστε η όποια άγνοιά μας στα σχετικά θέματα να μην αποτελεί σημείο «μαθήματος» από τα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα. Ως εκ τούτου ο εμπλουτισμός της εμπειρίας των επαγγελματιών με την ειδική θεωρητική γνώση συνάδει με μια θεραπευτική σχέση όπου κύριο μέλημα είναι η συνάντηση με την ολότητα των ταυτοτήτων κάθε προσώπου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ: Το σεμινάριο διαρκεί ένα (1) χρόνο και υλοποιείται Δευτέρα, απόγευμα (17:30-21.30), σε ημερομηνίες, οι οποίες είναι κατανεμημένες από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα: 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12, 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 15/4 και 22/4

ΧΩΡΟΣ: Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται στα γραφεία του Κε.Σ.Με.Θ. Αθήνας και μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος/α/ο και εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου όπου η μάθηση θεωρείται απαύγασμα πολλαπλών μερών του συστήματος. Ειδικότερα, η ομάδα φιλοδοξεί να λειτουργήσει με τρόπο όπου τα συντονιστά φέρουν το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο εμπλουτίζεται και εξελίσσεται με τις γνώσεις, εμπειρίες, ερωτήσεις και αναστοχασμούς των προσώπων που συμμετέχουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Μέσα από μια συνεργατική διαδικασία μάθησης αναμένουμε να ενισχυθούν οι δεξιότητες και ικανότητες που λειτουργούν με τρόπο χρήσιμο στην ψυχοθεραπευτική συνάντηση.

Στους επιμέρους στόχους του εισαγωγικού σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • η εξοικείωση με την τρέχουσα ορολογία
 • το ιστορικό, νομικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι που διαμορφώνει τις ζωές των ατόμων που φέρουν ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες
 • η διερεύνηση των εσωτερικών στάσεων, αντιλήψεων και ιδεών των προσώπων που θα συμμετέχουν
 • η συνάντηση με την ολοένα αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη επιστημονική θεωρία στο πεδίο της ψυχοθεραπείας σε ό,τι αφορά το φύλο και τη σεξουαλικότητα

Περιεχόμενα Εκπαίδευσης:

 • Ιστορικό, κοινωνικό και ιατρικό πλαίσιο: μια πορεία (απο)ψυχιατρικοποίησης.    
 • ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογία και ταυτότητες: σεξουαλικός προσανατολισμός, ρομαντικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου, έκφραση φύλου και χαρακτηριστικά φύλου.
 • Ανασταλτικοί παράγοντες ορατότητας: μειονοτικό στρες, άμεσες/έμμεσες/μικρο-διακρίσεις
 • Τρανς άτομα, ταυτότητα φύλου, κοινωνική και ιατρική φυλομετάβαση.
 • Κείμενες νομοθετικές διατάξεις: αναγνωρισμένα δικαιώματα, νομικά κενά.         
 • Ψυχοθεραπευτικά Μοντέλα – Κατευθυντήριες γραμμές στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες.     
 • Εισαγωγή στις ιδέες της συστημικής ψυχοθεραπείας.     

Μεθοδολογία: Ο κύκλος των εισαγωγικών σεμιναρίων θα πραγματοποιείται με την εναλλαγή συναντήσεων Εκπαιδευτικού και Αναστοχαστικού χαρακτήρα. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται μέσω χρήσης και οπτικοακουστικών μέσων και υλικού, ενώ η σχετική βιβλιογραφία θα αποστέλλεται στα μετέχοντα πρόσωπα πριν την έναρξη κάθε συνάντησης. Οι Αναστοχαστικές Συζητήσεις, έχουν ως σκοπό την εμβάθυνση στις παρουσιαζόμενες θεματικές με τη χρήση βιωματικών ασκήσεων και συζήτησης εντός της ομάδας. Τα μετέχοντα πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν κάθε συνάντηση και να προσθέτουν τις προτάσεις τους με τρόπο ανώνυμο και διαδικτυακό.

Εκπαιδευτά:

Χριστίνα Αζοπούλου

– Γιώργος Παπαδημητρίου

Εποπτεία του Προγράμματος:

Χαρά Γουρνάρη

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας όσο και σε ενδιαφερόμενους/ε/α από τον ευρύτερο χώρο των ψυχοκοινωνικών επαγγελμάτων και των επαγγελμάτων υγείας. Επίσης, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να το παρακολουθήσουν και φοιτητές/τριες/α.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να στείλετε ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: kesmeth.ath@gmail.com

Περισσότερες Πληροφορίες, στο email και στα τηλέφωνα 2106455962 και 2310427642