Εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία Παιδιών

Το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Συστημική Θεραπεία Παιδιών αποτελεί μια περιεκτική εκπαίδευση στις ιδιαιτερότητες της συστημικής θεραπείας με παιδιά και τις οικογένειές τους. Θα μας απασχολήσουν τόσο η συστημική δουλειά στο πλαίσιο της οικογένειας όσο και η συστημική ατομική θεραπεία με παιδιά.

Διά ζώσης και διαδικτυακή συμμετοχή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ:

Η Εκπαίδευση διαρκεί 1 (ένα) χρόνο και υλοποιείται απόγευμα Παρασκευής (17:00-21.00), σε ημερομηνίες, οι οποίες είναι κατανεμημένες από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο.

ΧΩΡΟΣ:

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται στα γραφεία του Κε.Σ.Με.Θ. Θεσσαλονίκης και μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος/α και εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Εισαγωγή και γενικές αρχές (Εκπαιδευτής: Τάσος Ζήσης)

1. Συστημική ψυχοθεραπεία παιδιών- μια διεύρυνση της ικανότητας θεραπευτικής δράσης

2. Ενημερωμένη συγκατάθεση: Μια ηθική πρόκληση για τη θεραπεία παιδιών

3. Εξελικτική ψυχοπαθολογία

Συστημική θεραπεία παιδιών (Εκπαιδευτής: Τάσος Ζήσης)

4. Χρειαζόμαστε μια συστημική θεραπεία παιδιών;

5. Η δουλειά με το παιδί μέσα στον κύκλο της οικογένειάς του – Σκέψεις για μια υπνο-συστημικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία παιδιών

6. Το παιδί σε κατάσταση ανάγκης

7. Συστημική παιγνιοθεραπεία – Εργαστήρι συνεργασίας για γονείς και παιδιά

Ειδικά προβλήματα και settings (Εκπαιδευτής: Τάσος Ζήσης)

8. Συστημική θεραπεία σε αστερισμούς ΔΕΠ-Υ

9. Δυσλεξία και δυσαριθμησία – Εφικτά μοτίβα για την αυτορρύθμισή τους

10. Η σημασία της μνήμης για το άτομο – Η αντιμετώπιση τραυματικών βιωμάτων

Πένθος και παιδί (Εκπαιδεύτρια: Ντίνα Τσελεπή)

11. Ο άνθρωπος απέναντι στο θάνατο: Ιστορική αναδρομή – Πολιτισμικές επιρροές.
Απώλεια, θρήνος και πένθος: Θεωρητικά μοντέλα

12. Κατανόηση της έννοιας του θανάτου στα παιδιά. Θρήνος στην παιδική ηλικία

13. Κλινική εκτίμηση και ψυχολογική στήριξη παιδιών

Συζητώντας για την “ευημερία” των παιδιών (Εκπαιδεύτρια: Χαρά Γουρνάρη)

14. Τα παιδιά στη γεωγραφία των μετακινήσεων (υιοθεσία – αναδοχή- μετανάστευση)

15. Διαζύγιο: Ένα τελετουργικό μετάβασης για την οικογένεια

16. ‘Αγχος- Φοβίες – Ψυχοσωματικά στα παιδιά: (Ανα)καλύπτοντας τις ανάγκες τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

Τάσος Ζήσης

Ντίνα Τσελεπή

Χαρά Γουρνάρη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε συστημικούς ψυχοθεραπευτές -τριες.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kesmeth.thess@gmail.com τα παρακάτω:

α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

β) βεβαίωση ολοκλήρωσης τριετούς ή τετραετούς προγράμματος στη Συστημική Θεραπεία και Συμβουλευτική

Για Περισσότερες Πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο: +30 2310 427642 κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.