Ειδίκευση στη Συστημική Θεραπεία Παιδιών

Το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Συστημική Θεραπεία Παιδιών αποτελεί μια περιεκτική εξειδίκευση στις ιδιαιτερότητες της συστημικής θεραπείας με παιδιά και τις οικογένειές τους. Θα μας απασχολήσουν τόσο η συστημική δουλειά στο πλαίσιο της οικογένειας όσο και η συστημική ατομική θεραπεία με παιδιά.

Διαδικτυακό Σεμινάριο.

Έναρξη: Δευτέρα 2/10/23

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ:

Η Εκπαίδευση διαρκεί 1 (ένα) χρόνο και υλοποιείται Δευτέρα, απόγευμα (17:00-21.00), σε ημερομηνίες, οι οποίες είναι κατανεμημένες από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα: 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 1/4, 22/4, 13/5, 27/5, 10/6

ΧΩΡΟΣ:

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Εισαγωγή και γενικές αρχές (Εκπαιδευτής: Τάσος Ζήσης)

1. Συστημική ψυχοθεραπεία παιδιών- μια διεύρυνση της ικανότητας θεραπευτικής δράσης (2/10)

2. Ενημερωμένη συγκατάθεση: Μια ηθική πρόκληση για τη θεραπεία παιδιών (16/10)

3. Εξελικτική ψυχοπαθολογία (30/10)

Συστημική θεραπεία παιδιών (Εκπαιδευτής: Τάσος Ζήσης)

4. Χρειαζόμαστε μια συστημική θεραπεία παιδιών; (13/11)

5. Η δουλειά με το παιδί μέσα στον κύκλο της οικογένειάς του – Σκέψεις για μια υπνο-συστημικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία παιδιών (27/11)

6. Το παιδί σε κατάσταση ανάγκης (11/12)

7. Συστημική παιγνιοθεραπεία – Εργαστήρι συνεργασίας για γονείς και παιδιά (8/1)

Ειδικά προβλήματα και settings (Εκπαιδευτής: Τάσος Ζήσης)

8. Συστημική θεραπεία σε αστερισμούς ΔΕΠ-Υ (22/1)

9. Δυσλεξία και δυσαριθμησία – Εφικτά μοτίβα για την αυτορρύθμισή τους (5/2)

10. Η σημασία της μνήμης για το άτομο – Η αντιμετώπιση τραυματικών βιωμάτων (19/2)

Πένθος και παιδί (Εκπαιδεύτρια: Ντίνα Τσελεπή)

11. Ο άνθρωπος απέναντι στο θάνατο: Ιστορική αναδρομή – Πολιτισμικές επιρροές.
Απώλεια, θρήνος και πένθος: Θεωρητικά μοντέλα (4/3)

12. Κατανόηση της έννοιας του θανάτου στα παιδιά. Θρήνος στην παιδική ηλικία (1/4)

13. Κλινική εκτίμηση και ψυχολογική στήριξη παιδιών (22/4)

Συζητώντας για την “ευημερία” των παιδιών (Εκπαιδεύτρια: Χαρά Γουρνάρη)

14. Τα παιδιά στη γεωγραφία των μετακινήσεων (υιοθεσία – αναδοχή- μετανάστευση) (13/5)

15. Διαζύγιο: Ένα τελετουργικό μετάβασης για την οικογένεια (27/5)

16. ‘Αγχος- Φοβίες – Ψυχοσωματικά στα παιδιά: (Ανα)καλύπτοντας τις ανάγκες τους. (10/6)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Τάσος Ζήσης

Ντίνα Τσελεπή

Χαρά Γουρνάρη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συστημικούς/ές ψυχοθεραπευτές/τριες ή/και σε ειδικευόμενους/ες συστημικούς/ές ψυχοθεραπευτές/τριες στο τρίτο και τέταρτο έτος της εκπαίδευσής τους.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να στείλετε ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: kesmeth.thess@gmail.com

Περισσότερες Πληροφορίες, στο email και στο τηλέφωνο: +30 2310 427642