On Line Εκπαίδευση στο Συστημικό Coaching

Το Κε.Σ.Με.Θ. υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη θεωρία και τις πρακτικές του Coaching!

Έναρξη Προγράμματος: 16 Oκτωβρίου 2021!

Το πρόγραμμα παρέχεται κυρίως εξ αποστάσεως (on line) και με κάποιες διά ζώσης παρουσίες. Συνδυάζει την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης  με την άσκησή τους στην εφαρμογή των θεωριών και των μοντέλων του coaching μέσω ομαδικών διαδικασιών, role-playings, peer to peer εξάσκησης και θεωρητικής κατάρτισης στα πιο σύγχρονα και επίκαιρα μοντέλα του coaching

Το Coaching

Το coaching είναι μια συστηματική διαδικασία συνεργασίας, εστιασμένη στη λύση και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, κατά την οποία ο coach διευκολύνει τον πελάτη στη βελτίωση της αποδοτικότητας στην εργασία του, των βιωμάτων του, της εκμάθησης του εαυτού του και της προσωπικής ανάπτυξής του. Τα θέματα που μπορούν να γίνουν αντικείμενο coaching είναι ενδεικτικά η αναζήτηση νοήματος και ο εντοπισμός νέων στόχων ζωής, η πρόοδος φαινομενικά στάσιμων καταστάσεων, η δυνατότητα επιτυχημένων επιλογών και η λήψη σημαντικών αποφάσεων, η ομαλότητα στη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μέσω του εντοπισμού και της αξιοποίησης των εσωτερικών δυνάμεων.

DIPLOMA IN APPLIED SYSTEMIC COACHING

Δομή

Το Diploma in Applied Systemic Coaching είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ & Κολλεγίων, στελέχη επιχειρήσεων με ανάλογη προϋπηρεσία, ή/και εργαζόμενους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στη θεωρία και τις επαγγελματικές πρακτικές του coaching. Ενδιαφερόμενοι/ες που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις, oι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται κατά περίπτωση. Οι συμμετέχοντες εξασκούνται στο coaching και έρχονται σε επαφή με το θεωρητικό υπόβαθρο της εφαρμογής του σε ιδιώτες, επαγγελματίες, στελέχη και επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε  7 Διήμερα Εργαστήρια (112 ώρες) και 1 Διήμερο Πρακτικής Άσκησης και Εποπτείας (16 ώρες).

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτείται Ακαδημαϊκός Τίτλος Σπουδών από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή από Κολλέγια που συνεργάζονται με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού ή εσωτερικού στους τομείς των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Διοίκησης επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού, ή αποδεδειγμένη σχετική προϋπηρεσία  καθώς και  καλή γνώση αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη. Η προσωπική συνέντευξη διερευνά το κίνητρο για συμμετοχή σε βιωματική ομάδα, τη δέσμευση στους κανόνες της, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε υποψηφίου και την αποσαφήνιση των αμοιβαίων υποχρεώσεων της εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις ολοκλήρωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται η παρουσία και ενεργητική συμμετοχή στα διήμερα εργαστήρια, η κατάθεση 4 ηχογραφημένων συνεδριών με αναστοχασμό, η υλοποίηση 40 ωρών πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση των 10 προσφερόμενων ωρών εποπτείας από το πρόγραμμα, η παρουσίαση μελέτης περίπτωσης-περιστατικού και η κατάθεση διπλωματικής εργασίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφέρει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα κατά AC (Association for Coaching) Foundation Coach/ Foundation Executive Coach, Coach/ Executive Coach, Professional Coach/ Professional Executive Coach, Master Coach/ Master Executive Coach συμπληρώνοντας αντίστοιχα τις υπόλοιπες απαιτούμενες ώρες άσκησης και εποπτείας. https://cdn.ymaws.com/www.associationforcoaching.com/resource/resmgr/accreditation/coach_accreditation/ac_coach_accreditation_overv.pdf

MODULES

1.Εισαγωγή-πρώτη  επαφή με το Applied Coaching.

 • Ορισμός του Coaching και διαφορές από την Ψυχοθεραπεία.
 • Ιστορική ανασκόπηση.
 • «Μαιευτική μέθοδος» του Σωκράτη.
 • Ψυχολογικές θεωρίες και Coaching.
 • Συστημική οπτική και Coaching.
 • Κώδικες Δεοντολογίας ΑC / EMCC/ ICF

2.Δεξιότητες ανάπτυξης και διατήρησης Coaching σχέσης.

 • Ανθρώπινη επικοινωνία και Coaching.
 • Η τεχνική της coaching-συνεδρίας. Διαδικασία συμβολαίου (Contracting) και έναρξη σχέσης. Διαδικασία επαναπροσδιορισμού ή αλλαγής του συμβολαίου (Re-contracting).
 • Πρωτόκολλο πρώτης συνάντησης, λειτουργία coaching διαδικασίας, διατήρηση σχέσης. Δεξιότητες coaching επικοινωνίας (ενεργητική ακρόαση, ανατροφοδότηση, παράφραση, αντανάκλαση, αναπλαισίωση, ουδετερότητα).
 • Η τέχνη των coaching ερωτήσεων.
 • Αναστοχασμός coach και coachee.
 • Αξιολόγηση, αυτοεποπτεία και διαδικασία παραπομπής.

3.Coaching Models.

 • Δεξιότητες και αρχές εφαρμογής μοντέλων στη συνεδρία.SMART Goals.
 • Life Wheel Assessment.
 • GROW και REGROW models.
 • PRACTICE model.
 • OSKAR model.
 • SWOT
 • Ιστορικό Θετικών Εμπειριών.
 • Κατασκευή και συνδυαστική πρακτική εφαρμογή.

4.Coaching Approaches: Solution-focused & Goal-focused Coaching.

 • SolutionFocused προσέγιση: πρώτη συνάντηση, συμβόλαιο, δομή συνεδρίας, διάρθρωση διαδικασίας.
 • Συνέντευξη και επίτευξη στόχων.
 • Υλοποίηση πλάνου και κινητοποίηση.
 • Coaching με εστίαση στη λύση.
 • Συστημικές ερωτήσεις και παρεμβάσεις.

5.Coaching tools: εργαλεία και τεχνικές.

 • Καθοδηγούμενη φαντασία με εστίαση στη λύση.
 • Επικέντρωση στο ζωτικό χώρο και προσωπικό χρόνο.
 • Τεχνικές χαλάρωσης.
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας (resilience) και προσωπική ενεργοποίηση.
 • Μελλοντικό σενάριο: τεχνική δημιουργικής γραφής.
 • Άσκηση πρόκλησης θετικών συναισθημάτων.
 • Άσκηση προσωπικού οράματος.

6.Strengths based coaching.

 • Ταξινόμηση Δυνάμεων & Αρετών.
 • Η μαεστρία της καθημερινής ζωής.
 • Προσωπικά αποθέματα και αύξηση των επιλογών, βελτιστοποίηση των οπτικών.
 • Χρήση του ψυχομετρικού τεστ VIA Inventory of Strengths.
 • Αποτελεσματική και μη χρήση των δυνάμεων του χαρακτήρα.
 • Μοντέλα και τεχνικές αξιοποίησης των δυνάμεων στην επίτευξη στόχων.

7.Executive και Business Coaching.

 • Εφαρμογή του Coaching και επιλογή coach στο πλαίσιο της εταιρικής κουλτούρας.
 • Διαδικασία συμβολαίου σε οργανισμούς: Τριμερής Σχέση συνεργασίας μεταξύ Sponsor- Coach-Coachee
 • Η διαδικασία ανατροφοδότησης –feedback 360ο.
 • Στοχοθέτηση SMARTER στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Αξιοποίηση του SCORE model για την επίλυση προβλημάτων στο χώρο εργασίας.
 • Αξιοποίηση της Λογικοθυμικής Συμπεριφορικής Προσσέγγισης (REBT) για τη  διαχείριση της συναισθηματικής αναστάτωσης στην εργασία. Μοντέλο ABCDEFG του Albert Ellis.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να υλοποιήσουν τουλάχιστον 40 ώρες πρακτικής άσκησης εκτός τάξης σε συνδυασμό με τις 10 ώρες εποπτείας που προσφέρονται από το πρόγραμμα. Μετά το πέρας του βιωματικού κύκλου των διημέρων ασκούνται με πραγματικούς πελάτες – εθελοντές, με τους οποίους ξεκινούν και ολοκληρώνουν μία coaching συνεργασία.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 8 Σαββατοκύριακα ανά έτος, 1 Σαββατοκύριακο τον μήνα.

Έναρξη Προγράμματος: 16 Oκτωβρίου 2021!

 • 1ο Σαββατοκύριακο – Εισαγωγή- πρώτη επαφή με το Applied Coaching
 • 2ο Σαββατοκύριακο – Δεξιότητες ανάπτυξης και διατήρησης Coaching σχέσης
 • 3ο Σαββατοκύριακο – Coaching Models
 • 4ο Σαββατοκύριακο – Coaching Approaches: Solution-focused & Goal-focused Coaching
 • 5ο Σαββατοκύριακο – Coaching tools: εργαλεία και τεχνικές
 • 6ο Σαββατοκύριακο – Strengths based coaching
 • 7ο Σαββατοκύριακο – Εxecutive και Business Coaching
 • 8ο Σαββατοκύριακο – Πρακτική άσκηση inclass & Εποπτεία

Για Περισσότερες Πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο: +30 2310 427642 κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.