Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης

…μέσω της χρήσης του Γενεογράμματος!

Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο «Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο εκτός από την αλλαγή». Η πορεία της ζωής ενός ανθρώπου εμπεριέχει συνεχή αλλαγή και εξέλιξη. Δεν μπορούμε να είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν χθες, μπορούμε, όμως να αποφασίσουμε αυτό που θέλουμε να είμαστε σήμερα. Όταν κάποιος παίρνει την προσωπική του ανάπτυξη στα χέρια του, έχει τη δυνατότητα να συνδιαλλαγεί με όλες τις πτυχές του εαυτού του και να δει τί έχει η κάθε μία από αυτές να του προσφέρει, πώς μπορεί να τον βοηθήσει να αναπτύξει δεξιότητες και ταλέντα, ώστε να οικοδομήσει μία ταυτότητα και μία καθημερινότητα που να τον ικανοποιούν.

H εξέλιξη είναι συνεχής. Ένα πρώτο βήμα για να καθορίσουμε τη δική μας εξέλιξη θα μπορούσε να είναι η αναζήτηση του πώς έχουμε πορευτεί μέχρι τώρα. Η κατανόηση της προσωπικής μας ιστορίας και η εκ νέου αφήγησή της συμβαδίζουν με τη διαμόρφωση της «εδώ και τώρα» πραγματικότητάς μας.

Ποιες επιρροές του παρελθόντος λειτουργούν βοηθητικά στο παρόν; Ποιες όχι; Πώς η οικογενειακή δομή της προηγούμενης γενιάς επηρεάζει τη σημερινή γενιά; Πώς τα νήματα του παρελθόντος φθάνουν και επηρεάζουν σαν κουβάρι το παρόν; Τι μπορούμε να κρατήσουμε ως δώρα από τις προηγούμενές γενεές και τι να αποχαιρετήσουμε ως μη χρήσιμα για τη ζωή μας στο παρόν;

Ένα από τα βασικά εργαλεία της Συστημικής Θεωρίας για τη διερεύνηση του παρελθόντος είναι το Γενεόγραμμα. Πρόκειται για μία συνοπτική γραφική παράσταση του σύνθετου οικογενειακού πλέγματος, που δίνει την ευκαιρία για παρατήρηση των μοτίβων που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και για τη δημιουργία υποθέσεων όσον αφορά τον τρόπο που αυτά έχουν επηρεάσει την κατασκευή πραγματικότητας του ανθρώπου από το «τότε» στο «σήμερα».

Κάθε ένας/μία που θα συμμετέχει στην «Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης μέσω της χρήσης Γενεογράμματος» θα μπορεί να κατασκευάσει το δικό του Γενεόγραμμα, να παρατηρήσει τον προσωπικό του οικογενειακό χάρτη και να αναστοχαστεί πάνω σε αυτόν μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης.

Κατανοώντας λοιπόν το παρελθόν μου, μπορώ να το εμπεριέξω στο παρόν μου με έναν τρόπο χρήσιμο και λειτουργικό. Μπορώ να το συγ-χωρέσω στο παρόν μου, αίροντας τα όποια βάρη της οικογενειακής μου ιστορίας και να διαφοροποιηθώ. Μπορώ να είμαι άτομο με ιστορία αλλά και με ελεύθερη βούληση ταυτόχρονα.

Η ομάδα θα συναντάται ανά 15νθήμερο.

Συντονίστριες της ομάδας θα είναι η Ειρήνη Καραβασίλη και η Χριστίνα Πάσχου.

Το κόστος της συμμετοχής στην ομάδα είναι 50 ευρώ το μήνα.

Η ομάδα θα ξεκινήσει μόλις συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

Για πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος τηλεφωνήστε στη γραμματεία στο τηλέφωνο:  2310427642