Υπηρεσία Συμβουλευτικής με συμβολικό κόστος

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής παρέχονται στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική και τις αναλαμβάνουν οι ειδικευόμενοι/ες ψυχοθεραπευτές/τριες κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της εκπαίδευσής τους.

Στην υπηρεσία μπορούν να απευθυνθούν άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες.Το κόστος της κάθε συνεδρίας είναι συμβολικό (5 Ευρώ) και ο συνολικός αριθμός των συνεδριών μπορεί να φτάσει έως και τις 10 συναντήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, στο τηλέφωνο 2310 427642, κατά τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της.