Υπηρεσία Δωρεάν Συμβουλευτικής στη Θεσσαλονίκη

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής παρέχονται στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική και τις αναλαμβάνουν οι ειδικευόμενοι/ες ψυχοθεραπευτές/τριες υπό την επίβλεψη του κ. Σταύρου Γκουγκουσκίδη.

Στην υπηρεσία μπορούν να απευθυνθούν άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες. Η υπηρεσία είναι δωρεάν και ο συνολικός αριθμός των συνεδριών μπορεί να φτάσει έως και τις 10 συναντήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, στο τηλέφωνο 2310 427642, κατά τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της.