Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία στη συστημική πρακτική αναφέρεται στη διαδικασία που συμβαίνει κατά τη συνάντηση δύο «ειδικών», ενός ανθρώπου (ή ανθρώπων) – πελάτη που ζητά βοήθεια κι ενός ανθρώπου – θεραπευτή που προσφέρει την εμπειρία, τις γνώσεις και ένα οργανωμένο πλαίσιο επικοινωνίας και ψυχοθεραπευτικής σχέσης για την ανακούφιση από τον ανθρώπινο πόνο, για την αναζήτηση απαντήσεων στα διλήμματα της καθημερινότητας, για τη διέξοδο από τα υποκειμενικά αδιέξοδα της ζωής, για την αντιμετώπιση της προσωπικής κρίσης.

Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής συνεργασίας αξιολογείται και διαγιγνώσκεται ο τρόπος με τον οποίο έχει εγκατασταθεί μία δυσλειτουργία στην προσωπική ζωή του πελάτη. Ο θεραπευτής συμμετέχοντας άμεσα στη θεραπευτική σχέση, με τις επικοινωνιακές και άλλες δεξιότητές του, γίνεται η αφορμή για μία λειτουργική και παραγωγική διατάραξη των εγκατεστημένων σχημάτων (μοτίβων) που ο πελάτης ακολουθεί στη ζωή του και αποτελούν το περιβάλλον παραγωγής των αδιεξόδων και πρόκλησης του πόνου.

Κατά τη διάρκεια τη συνάντησης αυτής αποκαλύπτονται οι δυσλειτουργίες, παράγονται εναλλακτικές προτάσεις ζωής, φωτίζονται σκοτεινά μονοπάτια διεξόδων, δημιουργούνται υποστηρικτικά συστήματα.

Η συστημική ψυχοθεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μορφές ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα ως:

 • ατομική συστημική θεραπεία,
 • συστημική θεραπεία ζευγαριών,
 • συστημική οικογενειακή θεραπεία,
 • συστημική ομαδική θεραπεία.

Στο Κε.Σ.Με.Θ. έχει αποκτηθεί σημαντικά ικανή εμπειρία στην αντιμετώπιση αιτημάτων που σχετίζονται με:

 • την κατάθλιψη,
 • το άγχος,
 • τις κρίσεις αυτοκτονικότητας,
 • τις διαταραχές πανικού,
 • τις σωματικές διαταραχές,
 • τις διαταραχές πρόσληψης τροφής (βουλιμία, ανορεξία),
 • τις ψυχώσεις,
 • την αντιμετώπιση του τραύματος,
 • την κακοποίηση και τη βία,
 • τα προβλήματα ζευγαριών.

– Οι ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες προσφέρονται τόσο στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, διά ζώσης όσο και διαδικτυακά.