Ψυχοθεραπεία Παιδιών – Εφήβων

Το παιδί τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται να σηκώνει ένα μεγάλο φορτίο που δεν είναι δικό του. Δεν του ανήκει και ούτε επέλεξε να το κουβαλά. Από την περίοδο που το παιδί χαρακτηριζόταν ως καλό – κακό, φρόνιμο – άτακτο, έξυπνο – χαζό περάσαμε στην περίοδο όπου, με τη μεσολάβηση της επιστήμης της Ψυχολογίας του Παιδιού, μεταφέραμε την εστίαση στις συμπεριφορές. Οι συμπεριφορές έγιναν νέες κλίμακες διάγνωσης και πλέον η «υπερβολική» κίνηση ενός παιδιού έγινε υπερκινητικό παιδί, η «δυσλεξία» έγινε δυσλεκτικό παιδί και μία σειρά άλλες περιγραφές συμπεριφορών έγιναν επίθετα και χαρακτήρισαν το σημερινό παιδί.
Στο Κε.Σ.Με.Θ.Θ. πιστεύουμε ότι το παιδί είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος που μέρη του είναι το ίδιο, οι γονείς, το σχολικό περιβάλλον, οι φίλοι, η γειτονιά και άλλοι σημαντικοί άνθρωποι για το παιδί και την οικογένεια. Όλοι αυτοί παίρνουν μέρος και συμβάλλουν σε ό,τι εμφανίζεται ως συμπεριφορά ή προσωπικότητα. Κάθε προβληματική ή δυσλειτουργική συμπεριφορά μπορεί και πρέπει να ειδωθεί μέσα από το πρίσμα του συστήματος που περιγράψαμε. Ή μέσα από το πρίσμα όλων των μερών του. Μία παρέμβαση για την παροχή βοήθειας δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη της κάθε μέρος ξεχωριστά αλλά και την αλληλεπίδραση όλων αυτών ταυτόχρονα.
Μαθαίνουμε ποιοι είμαστε μέσω των άλλων. Μέσα από τον τρόπο που αντανακλά η συμπεριφορά μας στους άλλους και η δική μας πίσω. Μέσα από την αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους μαθαίνουμε ή διαμορφώνουμε αυτό που ονομάζουμε εαυτό. Και στην πρώτη νεαρή ή παιδική ηλικία, ο πιο πυκνός χώρος σε αλληλεπιδράσεις είναι ο χώρος της οικογένειας. Στη συνέχεια η γειτονιά, οι φίλοι, το σχολείο. Στην ανάπτυξή του και στην έκφραση των σχέσεών του όλα τα παραπάνω συνεισφέρουν επιδράσεις και εμπλοκές, συσχετίσεις και αναφορές. Η συμπεριφορά ενός ανθρώπου δεν είναι ποτέ απομονωμένη και άσχετη από το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται.

Ο στόχος κάθε παρέμβασης είναι να ενεργοποιηθούν οι δυνατότητες παρατήρησης, αυτοπαρατήρησης του συστήματος ώστε να συμβάλει στην αλλαγή της αναφερόμενης ως παθολογικής, προβληματικής ή δυσλειτουργικής συμπεριφοράς.