Υπηρεσίες

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: 

Η ψυχοθεραπεία στη συστημική πρακτική αναφέρεται στη διαδικασία που συμβαίνει κατά τη συνάντηση δύο «ειδικών», ενός ανθρώπου (ή ανθρώπων) – πελάτη που ζητά βοήθεια κι ενός ανθρώπου – θεραπευτή που προσφέρει την εμπειρία, τις γνώσεις και ένα οργανωμένο πλαίσιο επικοινωνίας και ψυχοθεραπευτικής σχέσης για την ανακούφιση από τον ανθρώπινο πόνο, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ:

Το Κέντρο Συστημικής Μελέτης και Θεραπείας Θεσσαλονίκης προσφέρει ένα Ολοκληρωμένο Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, με έναρξη το Φθινόπωρο κάθε έτους. Το Κε.Σ.Με.Θ.Θ. ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό να συμβάλει στην προώθηση και την ανάπτυξη της συστημικής σκέψης στη Θεσσαλονίκη, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…