Νίνα Καρυπίδου

Η Νίνα Καρυπίδου είναι ψυχολόγος και συστημική ψυχοθεραπεύτρια.

Παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής στο Κε.Σ.Με.Θ. Θεσσαλονίκης.

Σπούδασε στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ειδικεύτηκε στη Συστημική Θεραπεία και Συμβουλευτική, παρακολουθώντας το τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Κε.Σ.Με.Θ.Θ. – Κέντρο Συστημικής Μελέτης και Θεραπείας Θεσσαλονίκης, με υπεύθυνο τον Σταύρο Γκουγκουσκίδη, κλινικό ψυχολόγο και συστημικό ψυχοθεραπευτή.

Συνεργάζεται με μη- κυβερνητικές οργανώσεις όπου παρέχει εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική. Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου, όπου συμμετείχε σε ψυχοθευραπευτικές συνεδρίες και στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Είναι κάτοχος της υπ’ αρ. Πρωτ. ΔΔΥΚΜ/ΜΕΘ328781(20023) βεβαίωσης για την άσκηση του επαγγέλματος της ψυχολόγου.