Λένα Διαμαντή

Η Λένα Διαμαντή είναι Life & Executive Coach. Αρχικά σπούδασε Μηχανικός στο ΑΠΘ και συνέχισε με   μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΑΠ (Περιβαλλοντικός σχεδιασμός) και στο ΕΚΠΑ (Management). Για χρόνια εργάστηκε σε θέση ευθύνης σε μεγάλο οργανισμό και απέκτησε εμπειρία για την εργασία και τα προβλήματα της σε Εταιρικό Περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια, ασχολείται με το πάθος της για την αυτοβελτίωση & την προσωπική εξέλιξη των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό ολοκλήρωσε το δίπλωμά της στο Evidence Based Coaching από το Athens Coaching Institute. 

Από το 2016 λειτουργεί, παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά της, ως Personal & Executive  Coach  μέσα από σεμινάρια και workshops που διοργανώνει. Προσφέρει συνεδρίες προσωπικής συμβουλευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, διά ζώσης και μέσω internet, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παρακολουθεί αδιαλείπτως επιμορφωτικά προγράμματα. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα  με τη φωτοθεραπεία, δηλαδή τη χρήση της φωτογραφίας σε διαδικασίες coaching και συμβουλευτικής. Έχει πιστοποιηθεί ως Points of You Practitioner, και εφαρμόζει με επιτυχία την αντίστοιχη μεθοδολογία σε workshops που διοργανώνει για ιδιώτες  καθώς  για στελέχη  εταιρειών.