Ιουλία Λαγιώτη

Η Ιουλία Λαγιώτη είναι Ψυχολόγος και Life Coach με βασικές σπουδές στην Ψυχολογία (Α.Π.Θ), μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία (Α.Π.Θ.) και εξειδίκευση στο Coaching (Athens Coaching Institute).

Είναι πιστοποιημένη Coach από τον AC (Association for Coaching – Accredited Foundation Coach). 

Εργάζεται σε ατομικές συνεδρίες Life Coaching (One on One Coaching), υποστηρίζοντας μέσα σε μια σχέση εμπιστοσύνης τον πελάτη να διαμορφώσει το προσωπικό του όραμα, να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις εσωτερικές του δυνάμεις, να θέσει στόχους και να καταστρώσει το δικό του μοναδικό πλάνο δράσης για να τους πετύχει.

Από το 2017 ως το 2019 ήταν εξωτερική αξιολογήτρια (external assessor) του Athens Coaching Institute αξιολογώντας την επίδοση των εκπαιδευόμενων coaches.