Γκουγκουσκίδης Σταύρος

20221006_163719(1)

Ο Σταύρος Γκουγκουσκίδης είναι Κλινικός Ψυχολόγος M.Sc., συστημικός ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτής και επόπτης.

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Κε.Σ.Με.Θ. – Κέντρο Συστημικής Μελέτης και Θεραπείας, το οποίο ίδρυσε και διευθύνει από το 2009 στη Θεσσαλονίκη και από το 2019 στην Αθήνα, παρέχοντας, μαζί με συνεργάτες, εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία και Συμβουλευτική, υπηρεσίες εποπτείας επαγγελματιών ψυχικής υγείας, καθώς και υπηρεσίες ψυχοθεραπείας σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες.

Εργάζεται ως ψυχολόγος από το 1999 και ως ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, παρέχοντας υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, από το 2002.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας, Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων, όπου εκπαιδεύτηκε στην αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, στην εμψύχωση σε ομαδικό/κοινοτικό επίπεδο και στην ομαδική ψυχοθεραπεία με βάση τις αρχές της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας κατά C. Rogers.

Ειδικεύτηκε στη Συστημική Θεραπεία και Συμβουλευτική στο Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης με υπεύθυνο τον Τάσο Ζήση, κλινικό ψυχολόγο, μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας.

Συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με μη-κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς και ιδρύματα στην Ελλάδα, όπου οργάνωσε και συντόνισε προγράμματα και δράσεις υποστήριξης νέων, κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και παρεμβάσεις και προγράμματα πρόληψης και Αγωγής Υγείας παιδιών και εφήβων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Από το 2012, είναι συνεργάτης, εκπαιδευτής και επόπτης στην Κύπρο, συμμετέχοντας στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κέντρου Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας (Κέ.Πα.Ψυ).

Από το 2008 έως το Φεβρουάριο του 2012, ήταν Γ. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.), επιστημονική εταιρεία οικογενειακών και συστημικών θεραπευτών.

Την περίοδο 2015-2016 ήταν Αντιπρόεδρος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.).

Την περίοδο 2015-2017 ήταν Αντιπρόεδρος και από το 2017 έως και το 2019 μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εταιρειών Συστημικής Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας (Ε.Θ.Ο.Σ.)

Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), με αριθμό μητρώου 1881 και κάτοχος της υπ’ αριθμ. 44803/99 άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.