Το Δέντρο της Γνώσης, οι βιολογικές ρίζες της ανθρώπινης νόησης

Humberto Maturana και Francisco Varela

Μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια: Σπύρος Μανουσέλης

Η επιστήμη της βιολογίας γνωρίζει σήμερα μια επανάσταση που μπορεί να συγκριθεί με αυτή που έλαβε χώρα στη φυσική στις αρχές του αιώνα. Στην πρώτη γραμμή της επανάστασης βρίσκονται οι καθηγητές Maturana και Varela, που παρουσιάζουν σε τούτο βιβλίο μια ριζοσπαστική άποψη για τις ζωικές διαδικασίες με τις οποίες οι ανθρώπινες υπάρξεις αποκτούν γνώση του κόσμου που τις περιβάλλει.

Με τη βοήθεια πλήθους εικόνων και παραδειγμάτων  οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι πράξεις της γνώσης δεν αντανακλά απλώς  μία αντικειμενική πραγματικότητα που υπάρχει “εκεί έξω”, αλλά αποτελεί μία ενεργό διαδικασία που έχει τις ρίζες της στη βιολογική μας δομή και με την οποία κυριολεκτικά δημιουργούμε τον κόσμο της εμπειρίας μας. Για να υποστηρίξουν την άποψή τους οι συγγραφείς εξετάζουν θέματα όπως η φύση της επιστημονικής εξήγησης, η οργάνωση των έμβιων όντων, η εξέλιξη, η γλωσσολογία και η ανάδυση της αυτοσυνείδησης.

Πεποίθηση των συγγραφέων είναι ότι αυτός ο νέος τρόπος θέασης της γνωστικής διαδικασίας έχει σημαντικές κοινωνικές και ηθικές συνέπειες, επειδή ο μόνος κόσμος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ο κόσμος που δημιουργούμε μαζί με τους άλλους μέσα από τις πράξεις της συμβίωσής μας.  Γραμμένο τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους σπουδαστές και τους επιστήμονες, το Δέντρο της Γνώσης προσκαλεί τους αναγνώστες να απελευθερωθούν από τις προκαταλήψεις τους και να δουν από νέα σκοπιά τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Πηγή: Περιεχόμενα βιβλίου