Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν!

Νίκος Σιδέρης

Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν!
Εμπιστευτική επιστολή σε γονείς που σκέφτονται

Τα παιδιά δεν θέλουν Ψυχολόγο

εκδόσεις Μεταίχμιο

Το βιβλίο αυτό, αν και  δεν ανήκει στη συστημική βιβλιογραφία, εντούτοις μπορεί να δώσει μία διαφορετική (κατά τη γνώμη μου και συστημική) οπτική στις σχέσεις γονιών – παιδιών και στα προβλήματα μέσα στην οικογένεια.

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο:
“Το κείμενο αυτό είναι ταυτόχρονα επιστημονική μελέτη και εμπιστευτική επιστολή σε γονείς που σκέφτονται. Απευθύνεται σε συνήθεις γονείς, που μέσα από συνήθεις οικογένειες ανατρέφουν συνήθη παιδιά. Και στην πορεία συναντούν δυσκολίες, απορίες, προβλήματα, ίσως και αδιέξοδα.

Όλο και συχνότερα, αυτοί οι συνήθεις γονείς θέτουν το ερώτημα: “Μήπως το παιδί μου χρειάζεται ψυχολόγο;”
Η εμπειρία και ο στοχασμός ωστόσο, με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά κανόνα, τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν! Αυτή η ανοικτή επιστολή, λοιπόν, εξηγεί με τρόπο κατανοητό τι σημαίνει η σχέση γονιού – παιδιού, τι περιμένει το παιδί από τους γονείς του, πώς μπορεί να στέκεται ο γονιός στη θέση του και πώς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που εκδηλώνονται με τη συμμετοχή του παιδιού. Παράλληλα, εκθέτει τη θεμελιώδη λογική και συγκεκριμένες οδηγίες, που μπορούν να υποστηρίξουν την τέχνη του γονιού. Μια τέχνη βασισμένη σε δύο πράγματα που κάθε συνήθης γονιός μπορεί να προσφέρει στο παιδί του: αγάπη και κανόνες.