Ο John Bowlby και η Θεωρία του Δεσμού

Jeremy Holmes


μετάφραση: Γιάννα Αθανασίου, Θανάσης Αθανασίου

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΦΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΑ

Η Θεωρία του Δεσμού είναι μία από τις σημαντικές θεωρητικές εξελίξεις της ψυχανάλυσης από την εποχή του Freud. Μελετά τη φύση των πρώιμων βιωμάτων των παιδιών και την επίδραση που έχουν αυτά τα βιώματα στην προσωπικότητα τους. Διατυπωμένη από τον John Bowlby, συνδυάζει τον αυστηρό επιστημονικό εμπειρισμό της ηθολογίας με τις υποκειμενικές ενοράσεις της ψυχανάλυσης και η επίδρασή της έχει υπάρξει τεράστια σε ποικίλα πεδία εφαρμογής, στην ψυχιατρική και την ψυχολογία, στην ψυχοθεραπεία, στην κοινωνιολογία αλλά και στο επίπεδο της πρόληψης στην ιατρική, την παιδιατρική και την ψυχολογική ιατρική. Το βιβλίο του Jeremy Holmes έχει καταξιωθεί ως ένα σημαντικό και διαχρονικό βιβλίο αναφοράς που προσφέρει μία πολύτιμη θεώρηση της ζωής αλλά και του έργου του Bowlby. Εξετάζει τις απαρχές των ιδεών για τον πρώιμο δεσμό, περιγράφει τον αγώνα του απέναντι στο κατεστημένο της εποχής για την εδραίωση της θεωρίας του, εξερευνά τις σχέσεις ανάμεσα στην ψυχανάλυση και στη Θεωρία του Δεσμού και το πώς αυτή η πολύ σημαντική θεωρία έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας και εφαρμογής από τους επιγόνους του.

Nickolas Tucker

Times Educational Supplement

Πηγή: Οπισθόφυλλο του βιβλίου